Kalorifer Tesisatı

  • Blog Title

    Kalorifer Tesisatı

    Kalorifer tesisatı; kombi, kazan gibi bir ısıtıcı cihaz içerisinde doğalgaz, LNG, LPG, fuel-oil, kömür, pelet vb. gibi bir yakıtın yanması ile ısıtılan akışkanın borular vasıtası ile ısıtılmak istenen alandaki ısı değiştirgecine (pekek, fan-coil, yerden ısıtma) gönderilmesi ve taşıdığı ısı enerjisini ortama bırakması şeklinde çalışan bir sistemdir.

    Kalorifer tesisatı denilince akla ilk gelen doğalgazlı sistemler yani konutlara yapılan kombili ısıtma sistemleridir. Doğalgazın yaygınlaşması ile birlikte konutlarda ısıtıcı ihtiyacını karşılamak için büyük oranda kombiler kullanılsa da kalorifer tesisatı demek sadece kombi ile konut ısıtılması demek değildir. Kalorifer tesisatı denilince, ısıtıcı cihaz olarak tüm ısıtıcı cihazlar ile (buna ısı pompası, duvar tipi kazan, yoğuşmalı kombi, elektrikli kombi ve sair ısıtıcılar dahil) bu ısıtıcı cihazlar içinde ısıtılan akışkana (ki çoğu durumda bu sudur) kimyasal bir reaksiyon sonucu yanan elementteki kimyasal enerjinin ısı enerjisi olarak aktarılması, ısı enerjisini taşıyan bu akışkanın da borular ve sirkülasyon pompaları vasıtası ile ısıtılmak istenen her türlü mahale taşınması ve enerjisini bu alana bırakması şeklinde ısınma olarak değerlendirilmelidir.
    Özetle kalorifer tesisatı, enerjinin dönüşümü ve taşınımı prensiplerine göre tasarlanmış sistemler ile bir bölgenin, alanın ısıtılması şeklinde ifade edilebilir.